×

Oralna kirurgija


Oralna kirurgija koja se provodi u ordinaciji “Bilek” je kirurgija zuba i čeljusnoga grebena. Na tom području liječimo patologiju kosti(ciste i granulome), te provodimo postupke operativnog vađenja zuba, vađenja inkludiranog i retiniranog zuba, postupke retransplantacije i replantacije zuba, kao i resekcije i apikotomije infekcijom zahvaćenih korjena.
Osim navedenih postupaka u ordinaciji se provodi implantološka terapija gdje se možemo pohvaliti iskustvom od preko 20.000 instaliranih implantata te preko 1000 zahvata velikog podizanja sinusa.